Czym jest doradztwo personalne?

Stale zwiększająca się konkurencja na rynku pracy i poszukiwanie przez pracodawców osób najbardziej kompetentnych, przyczyniły się do wzrostu popularności zawodu doradcy personalnego. Doradztwo personalne to świadczenie wyspecjalizowanych usług, które ma na celu pomoc pracodawcom w poszukiwaniu pracowników, spełniających określone wymogi. Doradca personalny działa zatem na zlecenie danego pracodawcy i otrzymuje wynagrodzenie właśnie z tego tytułu. Co istotne, jego rolą nie jest jedynie kojarzenie pracowników z pracodawcami.

Pozyskanie odpowiedniej na dane stanowisko osoby to dopiero początek usług z zakresu doradztwa personalnego. Po pozytywnym rozpatrzeniu kandydatury, zadaniem doradcy jest sprawienie, aby nowy pracownik zintegrował się z firmą, czyli jej wartościami i systemami, a przede wszystkim ludźmi, którzy w niej pracują. Następnie stara się on

zmaksymalizować potencjał pracownika, tak, aby razem z jego kwalifikacjami rosła również firma. Agencje doradztwa personalnego odpowiadają zatem również za szkolenia, treningi i edukację w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

Jakimi cechami powinien odznaczać się doradca personalny? Bardzo istotna jest umiejętność słuchania, obserwacji, a dalej – wyciągania wniosków. Zawód ten wymaga również intuicji, opartej po części na znajomości przeszłości kandydata. Doradca personalny powinien posiadać także umiejętności perswazji i mediacji, które stają się kluczowe podczas przekonywania kandydata do danej oferty pracy.

Doradztwo personalne powinno być zatem oparte nie tylko o wiedzę o zawodach, ale także o człowieku i jego osobowości.

About the author

admin

View all posts